Ruskaviesti 1 / 2011

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Suomen Ruskaliiton edustajiston kokouksen, 30.3.2011, päätöksen mukaisesti on liiton toimittaman Ruska-lehden toimitus toistaiseksi keskeytetty taloudellisiin syihin perustuen.

Uusi hallitus tulee käsittelemään asiaa ensimmäisessä kokouksessaan 25.5.2011 ja tiedottamaan siitä liittoon kuuluville jäsenyhdistyksille sähköpostitse ja/ tai kirjeellä (ellei yhdistykselle pystytä toimittamaan sähköistä viestiä).

Tämä Ruska-Viesti on ensimmäinen uuden hallituksen viesti jäsenyhdistyksille.

Suomen Ruskaliitto ry:n edustajakokous 30.3.2011

Ruskaliiton edustajakokous pidettiin Helsingissä 30.3.2011 varsin runsaslukuisen edustajiston ollessa kokouksessa päätöksiä tekemässä. Referaatteja kokouksesta:

 1. Hallituksen puheenjohtaja Elsa Stenroos avasi kokouksen pitkäaikaisen kokemuksen tuomalla varmuudella toivottaen jäsenyhdistyksien edustajat ja muut paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen tekemään päätöksiä liiton toimintaan liittyen.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Hänninen Jyväskylästä ja sihteeriksi Pirkko Heiniö Helsingistä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aune Saarela Oulusta ja Kaapo Mansneerus Savonlinnasta. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Jouppila Seinäjoelta ja Orvokki Suhola .  Edustajakokoukseen osallistui 32 virallista edustajaa valtakirjojen mukaisesti.
 1. Käsiteltiin vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpäätös ja kuultiin tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin hallitukselle ja muille vastuullisille vastuuvapaus vuodesta 2010. Tilikauden ylijäämä päätettiin liittää omaan pääomaan.
 1. Käsiteltiin vuosien 2011 ja 2012 toimintasuunnitelma. Päätettiin keskeyttää toistaiseksi Ruskalehden toimittaminen. Lehden toimittaminen ja postitus jokaiselle jäsenyhdistyksen jäsenelle on liiton tuloihin nähden liian kallista. RAY:n rahoituksen saaminen tulevaisuudessa voi olla mahdotonta ja siksi toiminnoissa on säästettävä. Koulutuspäivän järjestämistä mietitään/selvitetään. Vuokratun toimiston tarpeellisuus on myös selvitettävä, kun toiminnoissa pyritään säästämään. Liiton kotisivujen uusiminen ja tietojen päivittäminen on tarpeellinen toimenpide. Muilta osin liiton päätehtäviä pyritään jatkamaan.
 1. Ruskaliiton jäsenmaksuksi päätettiin 1 euro/jäsen jäsenyhdistyksiltä.
 1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle johti äänestykseen. Puheenjohtajavaalissa pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Elsa Stenroos sai 16 ääntä ja samaan äänimäärään ylsi ehdolle asettunut Pentti Kaukonen Oulusta. Kohtalon käden ratkaisuna (arpa ratkaisee henkilövaalissa) oli puheenjohtajan vaihtuminen liitossa. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Kaukonen Oulusta. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Hänninen Jyväskylästä.
 1. Valittiin hallitukseen 8 jäsentä ja 8 varajäsentä. Valituiksi tulivat varsinaisiksi jäseniksi: Jorma Jouppila, Seinäjoelta, Kaapo Mansnèrus, Savonlinnasta, Saara Niemi, Espoosta, Tuulia Passila, Toijalasta, Aarne Pusa, Mikkelistä, Marjatta Rautiainen, Rovaniemeltä, Satu Saravesi, Oulunsalosta ja Viena Turja, Porista. Varajäseniksi hallitukseen tulivat: Raimo Ahola, Varkaudesta, Kerttu Knuuttila, Kemistä, Kirsti Leino, Oulusta, Helka Nissinen, Järvenpäästä, Aira Repo, Toijalasta, Paula Roine, Savonlinnasta, Aini Salminen, Tampereelta ja Elsa Stenroos, Helsingistä.
 1. Tilintarkastajaksi valittiin Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, Oulusta.
 1. Keskusteltiin toiminnan jatkamisen muodoista suoritetun jäsenkyselyn perusteella ja todettiin liiton toiminnan jatkuvan supistetussa muodossa. Hallitus muodostaa sääntötyöryhmän valmistelemaan Ruskaliiton sääntöjen uudistamista vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia ja uusia sääntöjä.
 1. Elsa Stenroos kertoi ansiokkaassa katsauksessaan tilastoihin perustuen eläkeläisten asioitten muutoksista ja kehitysnäkymistä.
 1. Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima kannanotto eläkeläisten asioista.
 1. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittu Pentti Kaukonen kiitti kokouksen lopuksi pitkäaikaista puheenjohtajaa Elsa Stenroosia ansiokkaasta työstä Ruskaliiton hyväksi ja toivoi hyvän sekä myönteisen yhteistyön jatkuvan edelleen  liiton toimintaa tukevana.

Tekstin tuotti tähän viestiin Pentti Kaukonen

Uusien puheenjohtajien esittelyt

Hallituksen puheenjohtaja.

Olen Pentti Kaukonen, toimitusjohtaja, eläkkeellä.

Synnyin Varkaudessa maaliskuussa 1942 työläisperheeseen.

Elän avioliitossa, nykyinen liitto kestänyt yli 33 vuotta, puolisoni Anna-Liisa, on myös eläkkeellä.

Ensimmäisestä avioliitosta kaksi aikuista poikaa, vanhempi poika asuu vaimonsa kanssa Helsingissä ja nuorempi poika perheineen Kuopiossa, jossa myös 3 pojanpoikaa.

 • * Työurani kesti kaikkiaan 45 vuotta, josta ajasta 33 vuotta S-kaupparyhmässä ja tuosta noin 30 vuotta erilaisissa asiantuntija-, päällikkö- tai johtotasolla.
 • * Työurani alkoi Talous-Osuuskaupassa, Varkaudessa, varastoharjoittelijana kesäkuussa 1957
 • * Kauppakoulun ja –opiston kävin Varkaudessa, merkonomi 1962.
 • * Armeija Mikkelissä ja Haminassa 1962-1963. Sotilasarvoni on yliluutnantti, res.
 • * SOK:n liikkeenjohdollisiin koulutuksiin osallistuin työn ohella yhteensä noin 5 vuoden aikana ja lisäksi lyhyempiin koulutuksiin tehtävien vaihdon ja tarpeen mukaisesti
 • * PohTon (Pohjois-Suomen Teollisuusopisto) liikkeenjohdon seminaarisarjaan osallistuin Oulussa 1983-1984, toimiessani tavaratalon johtajana Arina-Sokoksessa
 • * Olen osallistunut alueellisen maanpuolustuskurssin koulutukseen.
 • * Oulun työvoimakunnassa toimin työnantajan edustajana 15 vuoden ajan.
 • Toimitusjohtajan tehtävät Tyrnävän Osuusmeijerissä 1995–1997 antoivat uusia haasteita 52-vuotiaana. Itselleni uudet toimialat; teollinen tekstiilihuolto ja myllytoiminta sekä pienyrityksen johtaminen yhteiskuntasuhteineen olivat uuden elämänjakson alkua.
 • Toimitusjohtajana Oulun Keskuspesula Oy:ssä toimin yli 9 vuotta, joulukuusta 1997 – maaliskuun loppuu 2007. Eläkkeelle jäin päätyöstäni täytettyäni 65 vuotta.
 •  Oman toimen ohella toimin tekstiilihuollon markkinointiyhtiön, Puhdaspalvelu  Fi Oy, osa-aikaisena toimitusjohtaja tammikuusta 2000 vuoden 2009 lokakuun loppuun.
 • Valtakunnallisen tekstiilihuollon tutkintotoimikunnan työnantajajäsenenä toimin 9 vuoden ajan aina kevääseen 2011.
 • Työhön liittyvänä luottamustoimena toimin tekstiilihuoltoliiton hallituksessa 7 vuotta, josta ajasta 5 vuotta hallituksen varapuheenjohtajana.
 • Lions-toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana vuodesta 1993. Olen hoitanut kaikkia klubin hallituksen tehtäviä. Kansliatoimikunnan puheenjohtajana olin Suomen Lionsliiton  vuosikokouksen organisaatiossa vuonna 2004. Lionsliiton I-piirin piirihallituksessa olen ollut 5 vuotta, nyt viimeksi piirin rahastonhoitajana kesään 2011. Olen saanut Lionsritari arvon osuudestani klubin aktiiviseen toimintaa. Olen aktiivinen Laulava Leijona klubimme ainutlaatuisessa palveluaktiviteetissa.
 • Vahva harrastukseni on myös Pohjois-Suomen Erämessut syksystä 1994 lähtien. Toimin messujen johtoryhmässä ohjelmajohtajana sekä messujen kuuluttajana ja mainonnan äänenä. Tämä on harrastus, jonka tuloksesta nauttii eniten lentopalloliigassa pelaava Lentopalloseura Etta, Oulussa.
 • Omaa kuntoani pidän yllä kävellen, päiväpatikoiden Lapissa, hieman jumpaten, vähän hiihtäen ja lentopalloa pelaamalla.

Hallituksen varapuheenjohtaja

LEENA HÄNNINEN, varapuheenjohtaja.

Olen syntynyt Muuruvedellä (nyk.Nilsiä ) 70 vuotta sitten. Pääsin ylioppilaaksi Kuopion yhteiskoulusta 1960, ja valmistuin sairaanhoitajaksi 1964.  Tulin heti Savosta ” Pönttövuoren tunnelin läpi Suomeen”, eli Jyväskylään töihin.

Välillä erikoistuin terveydenhoitajaksi ja suoritin Jyväskylän Yliopistossa terveydenhuollon hallinnollisen tutkinnon. Innostuin työn ohessa myöhemmin opiskelemaan sosiaaligerontologiaa ja  eläkkeellä sain YTM:n  paperit. Työssä olen ollut sosiaali- ja terveysalalla, alkuvuosina sairaanhoitajana, terveydenhoitajana ja Ensikodin johtajanakin. Johtavana hoitajana silloisessa Palokan kl:ssa ja ylihoitajana Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuollossa olin yhteensä parikymmentä vuotta. Viimeiset vuodet toimin johtajana Vapaaehtoistoiminnan keskus VaParissa, jota olin perustamassa. Vapaaehtoistoiminnasta sain aiheen graduuni.

Harrastuksiini kuuluu järjestötoiminta: SPR:ssä eri tehtävissä vuodesta 1974, vieläkin sosiaalipalvelukouluttajana. Soroptimisteissa ja Parviaisten sukuseurassa toimin aktiivisesti ja Jyväskylän Ruskissa puheenjohtajana ja kulttuuriluotsina. Kortepohja asukasyhdistykseen liityin  kiinnostuksesta juuri virinneeseen senioritalojen suunnitteluun ja yhteisöllisyyteen. Olen löytänyt antoisat verkostot ja luovia persoonia näistä eri tahoista.

Tällä hetkellä asumme mieheni kanssa kahdestaan ja mökkeilemme Tikkalassa, Muuratjärven rannalla. Sielläkin on viihtyisä yhteisö ja hyvät marja- ja sienimaastot.  Kun  kolme tytärtämme saadaan perheineen yhteen, on 15 henkeä koolla. Rakkaat lapsenlapset menevät  harrastusten edelle.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s